Günümüzde sosyal medya kullanımı herkesin saatlerini harcadığı ve bağımlılık seviyesine ulaşan günlük bir aktivite haline geldi. Bu durum da şirket çalışanları için sosyal medya eğitiminin gerekliliğini ve değerini anlamayı zorlaştırıyor. Herkesin bu kadar çok kullandığı ve alışık olduğu bir alan için çalışanları eğitmek çok gerekli görülmüyor. Ancak firma amaçlarına yönelik bir sosyal medya kullanımının, kişisel sosyal medya hesaplarını kullanmaktan çok farklı olduğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca, sosyal medya yönetiminin hangi ekibin sorumluluğunda olacağı da büyük bir soru işareti. Bu nedenle sosyal medya için yöneticinizi ikna ettikten ve doğru sosyal medya kanalını seçtikten sonra atılması gereken adım, sosyal medya ekipleri kurmak ve bu ekipleri firmanın sosyal medya stratejisi ve sosyal medya kullanımı konusunda eğitmektir.

Eğitim Programına Hazırlık

Şirket çalışanları için sosyal medya eğitim programını hazırlamadan önce yapmanız gereken, oluşturduğunuz sosyal medya ekiplerinin sosyal medya ihtiyaç ve beklentilerinin, şirketin sosyal medya ihtiyaç ve beklentileriyle bire bir örtüşüp örtüşmediğini incelemektir. Bu inceleme esnasında şirket stratejiniz büyük önem taşır. Bu stratejiye göre tüm ekip üyeleriyle ya da sadece ekip liderleriyle karşılıklı konuşmalı, ihtiyaç ve beklentilerini öğrenmelisiniz. Tüm ekip üyeleriyle ya da sadece ekip liderleriyle konuşmak tamamen sizin şirket stratejinize ve hangisinin şirketiniz için daha etkili olacağını düşünmenize bağlı. Bu görüşme esnasında öğrenmeniz gerekenler;

 • Sosyal medyanın yönetimi tek bir ekibe mi bağlı olacak?
 • Ekip üyelerinden kimler sosyal medyayı kullanacak?
 • Ekipte sosyal medya departmanının idaresi tek bir kişide mi olacak, yoksa ekip üyeleri arasında bir görev dağılımı yapılarak idarede herkesin etkin olması mı sağlanacak?
 • Hangi ekip sosyal medya yönetiminde hangi görevi üstlenecek?
 • Siz hangi ekibin hangi göreve daha uygun olduğuna inanıyorsunuz?
 • Ekip üyeleri için sosyal medya kavramı ne ifade ediyor? Sadece genel sosyal medya kullanımı değil, firmalar için hangi durumlarda sosyal medyaya başvurulabileceği konusunda da bilgililer mi?

Görüşme esnasında bu sorulara alacağınız cevaplar size, ekip üyeleri arasındaki çeşitli sosyal medya kullanım seviyeleri ve bu ekip üyelerinin sosyal medyada firmanız adına ne tür konuşmalar gerçekleştirebilecekleri hakkında bilgi verir.

Sosyal Medya Eğitim Takımı

Sosyal medya ekiplerinizin, firmanız adına sosyal medyayı benimseyişlerini ve sosyal medya anlayışlarını öğrendikten sonra, sıra bu bilgileri avantaja dönüştürmeye geliyor. Departmanlar arası bir eğitim takımı kurun. Bu takım size ekip üyeleri arasında karşılaştırma imkanı tanırken, diğer taraftan da ekip üyelerinin eğitime katılımını arttırır.

Neden Bir Eğitim Takımı Kurmalısınız?

Firmanızda, çalışanlarınızın sosyal medya eğitimi için bu konuda bilgili ve deneyimli kişilerden destek alıp bu eğitimi gerçekleştirebilirsiniz. Ama bu eğitimin çıktıları sizin için ne kadar yeterli? Bu eğitim ne kadar etkili sonuçlar doğuruyor? Bu eğitimler çalışanlarınızı sosyal medya konusunda eğitiyor mu? Yoksa sadece çalışanlarınızı bilgilendirmeyi mi sağlıyor? Bu tip eğitimler çoğu zaman çalışanların sosyal medya konusunda fikir edinmesini sağlar, ancak gerçek bir öğrenme gerçekleşmez. Çalışanlar için dahil olmadıkları, sadece dinleyici oldukları bir eğitim öğretici olmayı başaramaz. Bu nedenle firmanızda, çalışanların birbirleriyle etkileşim içerisinde oldukları eğitim takımları kurmalısınız. Bu eğitim takımlarıyla, aynı statüdeki kişilerin birbiriyle olan iletişimlerinin öğreticiliğinden faydalanabilirsiniz. Takımlarınızın deneyerek, birbirlerini eleştirerek, birbirleriyle deneyimlerini paylaşarak öğrenmesini sağlayın. Eğitim için gelen bir eğitimcinin anlattıklarındansa kendi içlerinden birinin, her gün gördükleri, fikirlerine önem verdikleri bir iş arkadaşının anlattıkları daha etkili ve iz bırakıcı olacaktır.

Tabii ki bu yöntem zorunlu değildir. Bu seçimler sizin firma kültürünüzle ve stratejinizle doğrudan bağlantılıdır. Eğer bu yöntem sizin firma kültürünüze uygun bir yöntem değilse, sosyal medya konusunda çalışanlarınızı eğitmenin bir eğitmen tarafından gerçekleştirilmesi daha doğru olacaksa, ilişkisel eğitim takımlarından sonuç almak için yeterli vaktiniz yoksa ya da bu ilişkisel eğitim takımlarını kurmadan önce çalışanlarınızı bir eğitmen aracılığıyla bilgilendirmek istiyorsanız, bu konuda da dikkat etmeniz gereken noktalar var.

Eğitmeni Eğitmek

Günümüzde bir çok sosyal medya platformu yeterli vakit ayrıldığı takdirde kolayca anlaşılabilir, ancak bu sosyal medya platformları için kullanmanız gereken teknolojilerin kolayca anlaşılması mümkün değildir. Sosyal medya takibi ve ölçümlemesi, ölçülebilir sosyal meyda süreçleri oluşturulması gibi noktalar için kullanılan teknolojiler hakkında çalışanları eğitmek gibi konularda profesyonel bir eğitmene ihtiyacınız vardır. Bu konuda uzmanlaşmış çok fazla bağımsız ajans var ve bu konuda şirket dışı bir eğitim takımından destek alabilirsiniz. Bu takımı, çalışanlarınızla entegre ettikten sonra sosyal medya yönetiminizi bu eğitim takımına bıraktığınız takdirde hem çalışanlarınız sosyal medyayı öğrenecek, hem de bu takım şirket kültürünüzü öğrenip sosyal medyada sizin dilinizden konuşabilecektir.

Eğitim Programının İskeletini Oluşturmak

Sosyal medya eğitimi programını oluştururken muhakkak programa dahil etmeniz gereken konular vardır.

 • Neden firmanız sosyal medyada var olmalı ve neden bunun için bir eğitim programına ihtiyaç var?” sorusunun cevabını kendinize ve çalışanlarınıza verebilmelisiniz.
 • Programın her adımı ölçülebilir ve amacı netleştirilmiş olmalı.
 • Eğitim programı eğitimin verileceği çalışanlar göz önünde bulundurularak, eğitim takımlarının statüleri ve anlama yöntemlerine göre daha kolay anlaşılır parçalara ayrılmalı.
 • Eğitim programında kavramsal eğitim, örneklerle, yaşanmış hikayelerle desteklenmeli.
 • Çalışanlar, program boyunca test edilmeli ve hem birbirleriyle hem de diğer çalışanlarla kıyaslanmalı.
 • Eğitim programı boyunca, eğitimin ve çalışanların etkinliği gözlenmeli ve programın ihtiyaçları belirli aralıklarla güncellenmeli.
 • Eğitimin tüm detaylarının, eğitimde kullanılan tüm kaynakların saklandığı, eğitime katılanların eğitim esnasında ve sonrasında ulaşabilecekleri bir “Çalışanlar İçin Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” oluşturulmalı.

Tüm bu liste sizin sosyal medya eğitim programınızı hazırlarken dikkat etmeniz gereken genel kurallardır. Ancak bunların yanında sizin eğitim programınıza özel konular da vardır.

Sosyal Medya 101

Program ne, neden ve nasıl sorularının cevaplarını içermeli. Sosyal medya nedir? Neden sosyal medyada olmalısınız? Sosyal medyada nasıl olmalısınız? Büyük sosyal ağlar hangileri ve bu sosyal ağlardan hangilerini kullanabilirsiniz? Bu eğitim size, firmanızın sosyal medya kullanımı bulgularını sunup sosyal medya deneyimlerinizi açıklar.

Sosyal Medya 201

Programın bu 2. aşaması sosyal medya meyvelerini toplamaya başladığınız aşamadır. Bu aşamada, firma geneline değil de belirli departmanların ve kişilerin sosyal medyayı, sizin firma stratejilerinize ve hedeflerinize göre nasıl kullanacakları konusuna değinilir.

Sosyal Medya 301

Eğitimin bu aşaması sosyal medyada daha çok yer alan departmanlarınız içindir. Bu departmanlar çoğunlukla pazarlama, halkla ilişkiler ve iletişim departmanları olsa da, bu tamamen sizin firma stratejinize bağlıdır. Bu aşama, firma sosyal medya bakış açısını, uzun dönemli müşteri ilişki yönetimi, yeni iş fırsatlarının tespiti ve değerlendirilmesi gibi sosyal medya bağlantılarını, topluluk yönetimi ve diğer firma içi ekiplerle sosyal ağları kullanarak iletişimde olmayı içerir. Eğer bu eğitim aşamaları firmanız için yeterli değilse, bu aşamaları genişletmek ve detaylandırmak, departmanlarınıza göre özelleştirmek tamamen sizin tercihinize göre değiştirilebilir. Eğitim programındaki ana nokta firmanızın sosyal medya eğitimi ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışanlarınızı öğrenim eğrisindeki tepe noktaya ulaştırabilmektir. Artık bisikletin küçük arka tekerleklerini çıkarma zamanı.